Betonsmeren

De dunne afwerkingslaag, in emmers van 4/ 16 kg, bedraagt gemiddeld 3 mm. De minerale ondergrond behoort dus vlak te zijn. De bewerking zelf bestaat uit minimaal drie lagen: 1 à 2 lagen primer ter voorbehandeling afhankelijk hoe zuigend of poederend de ondergrond is, 2 lagen stuccopleister en ter bescherming eventueel een laatste vernislaag. Met de applicatie, in verband met de droogtijd en de grootte van het oppervlak, is minimaal twee dagen werk gemoeid.

De decorateur werkt en ‘tekent’ met een spaan, spatel en/of plamuurmes kris kras grotere dan wel kleinere ‘tekeningen’, afhankelijk hoe het decoratieve patroon er uit moet komen te zien. Degene die het aanbrengt bepaalt het eindresultaat.’

De dikte van de eerste laag is bepalend voor het eindresultaat. Hoe dikker aangebracht, des te dieper het uiteindelijke reliëf. Door uit te plamuren en te schrapen zullen de hoger gelegen delen meer gaan glanzen dan de dieper liggende gedeelten.

×